> nieuws

Nieuws

 
24 november 2021

Herhaalde oproep Vacature predikant

Doopsgezinde Gemeente Almere zoekt een predikant voor 0,7 fte.
De predikant moet doopsgezind proponent zijn.

Profiel gemeente
De Doopsgezinde Gemeente Almere (DGA) is een gemeente waar leden en belangstellenden samen proberen vorm te geven aan het evangelie van Jezus Christus in deze wereld en in deze tijd.
De DGA kenmerkt zich als saamhorige en gastvrije christelijke, doopsgezinde gemeente.
DGA en Stichting Inloophuis De Ruimte (IH De Ruimte) werken samen aan het uitbouwen en verdiepen van de voor hen zo essentiële ontmoeting met elkaar en met anderen in de (marge van de) samenleving. Daarbij wordt nagedacht over het continueren van bestaande activiteiten en het ontwikkelen van nieuwe activiteiten.
Het IH De Ruimte heeft een coördinator in dienst, er werken ca. 25 vrijwilligers en het IH wordt bezocht door een variabele groep mensen.
De inzet van de predikant zal daarom ook deels in het IH De Ruimte plaatsvinden. 
Wij verwachten dat de predikant voor een dag per week in IH De Ruimte werkzaam zal zijn.

Profiel predikant
We zoeken iemand:

  • die zich vindt in onze opvattingen over hoe wij een christelijke, doopsgezinde gemeente willen zijn
  • die een lerende en verdiepende houding heeft
  • die een ‘tegenover’ kan zijn
  • die een brede oriëntatie heeft
  • die zich ook door anderen wil laten inspireren
  • die een faciliterende en activerende houding heeft
  • die oog heeft voor wat mensen nodig hebben
  • die oog heeft voor wat mensen kunnen bieden
  • die bekend is met of zich wil verdiepen in de presentiebenadering van waaruit het IH De Ruimte werkt


Er wordt verwacht dat de predikant gaat samenwerken met de coördinator van het IH De Ruimte. Er zijn aparte takenpakketten voor predikant en coördinator.

Taakomschrijving
De kerkenraad en het stichtingsbestuur van het IH de Ruimte zijn samen tot een takenpakket voor een te beroepen voorganger gekomen.
Het definitief vaststellen van een taakomschrijving is in eerste instantie een zaak van overleg tussen de te beroepen predikant en de kerkenraad. Het takenpakket wordt uiteindelijk ter goedkeuring aan de ledenvergadering voorgelegd. De taken op het gebied van pastoraat en beleid kunnen zowel binnen de DGA als binnen de gemeenschap/het bestuur van het IH De Ruimte vallen.

Procedure
U kunt reageren tot en met 31 januari 2022. 
Stuur uw reactie naar de secretaris van de DGA, Haagbeukweg 91, 1326 AV Almere of naar secretaris@dgalmere.nl
We ontvangen graag een motivatie samen met een CV.
Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in de week van 7 februari 2022.

Startmoment
1 april 2022.

Salaris
Salariëring vindt plaats volgens de richtlijnen van de IDGP.

Meer informatie
De gemeente beschikt niet over een pastorie.
Voor informatie over de vacature kunt u contact opnemen met Carolien Cornelissen-Ezerman (secretaris DGA): 06-38069138.


Terug
 
  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Almere
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2022 Doopsgezind.nl