Nieuwsbrief Doopsgezind NU
4 ​oktober 2018 
 

Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Klik voor een printversie van de nieuwsbrief onderaan op 'bekijken in PDF-formaat'. De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 18 oktober. Kopij kunt u uiterlijk 15 oktober mailen naar dn@doopsgezind.nl.


uitgelicht
Noodhulpactie Sulawesi
Noodhulpactie Sulawesi
Kerk in Actie is een inzamelactie begonnen voor de slachtoffers van de aardbeving en tsunami op Sulawesi in Indonesië. Maak uw bijdrage over op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. 'Noodhulp Sulawesi' of doneer online. Lees meer >>
 

nieuws
Najaarscollecte Doopsgezinde Zending
Najaarscollecte Doopsgezinde Zending
De najaarscollecte van DZ is bestemd voor het Centre Mennonite de Paris waar een Franstalige online leergang ‘doperse theologie’ zal worden gerealiseerd, met name van belang voor Afrikaanse broederschappen. Lees meer >>
 

Intrededienst ds. Saapke van der Meer Intrededienst ds. Saapke van der Meer
Op zondag 23 september vond de intrededienst plaats van ds. Saapke van der Meer in de doopsgezinde vermaning te Zijldijk. In aanwezigheid van vele leden, belangstellenden, familie en overige gasten werd zij als predikant van de DG Zeerijp/Zijldijk bevestigd. Lees meer >>
 

Oproep aan (oud-)AKC-ers Oproep aan (oud-)AKC-ers
Beste (oud-)AKC-ers! Wij zijn hard aan het werk om het 100-jaar AKC-jubileumboek te vullen met verhalen, anekdotes en foto’s. Graag zouden wij in contact komen met oud-AKC-leiding of –deelnemers die fotomateriaal hebben van vroeger, of die geïnterviewd willen worden over hun AKC-ervaringen. Lees meer >>
 

Sjef Laenen; Joodse Mystiek Sjef Laenen; Joodse Mystiek
6 oktober 14:00 uur
Op deze cursus willen we diverse aspecten van het dagelijks leven belichten vanuit het denken van de joodse mystiek, in het bijzonder zoals dat door Frederik Weinreb is uitgelegd. De joodse mystiek blijkt een visie op de zin van het leven te hebben, die ook de mens van vandaag nog kan aanspreken en hem een verrassende, nieuwe blik kan geven op allerlei kanten van ons leven. Lees meer >>
 

Kapellezing ‘God als breekijzer’? Kapellezing ‘God als breekijzer’?
8 oktober 20:00 uur
In Hilversum spreekt vrijzinnig visiting professor Chris Doude van Troostwijk in De Kapel over God als breekijzer. Wat bedoelt hij daarmee? Lees meer >>
 

Vredeswerkdag in Eindhoven Vredeswerkdag in Eindhoven
13 oktober 13:00 uur
De Initiatiefgroep Inclusieve Veiligheid organiseert voor de tweede keer een landelijke vredeswerkdag. Ditmaal is het thema 'Naar een houdbare samenleving'. Centraal staan onze omgang met de aarde en de bestrijding van wereldwijde armoede. Lees meer >>
 

Filmpremière A Taste Of Iona Filmpremière A Taste Of Iona
14 oktober 15:00 uur
In Dopersduin in Schoorl wordt de film A Taste Of Iona ten doop gehouden. Deze film is gemaakt in opdracht van de Nederlandse Iona Groep, door Quirine Lodder, Teun Kruijswijk Jansen en Wieger Siebenga (productie). Dit levende document van de Nederlandse betrokkenheid bij de Iona Community in Schotland zal worden aangeboden aan vertegenwoordigers van de PKN en de doopsgezinde broederschap. Lees meer >>
 

Subsidies Menno Simons Stichting
15 oktober 17:00 uur
De Menno Simons Stichting roept de doopsgezinde gemeenten uit het hele land op om buiten de gebaande paden te denken hoe we onze geloofsgemeenschap op een moderne manier vorm kunnen blijven geven. Uw subsidieaanvraag ontvangen we graag uiterlijk 15 oktober 2018. Lees meer >>
 

Dopers Gesprek in Amsterdam Dopers Gesprek in Amsterdam
16 oktober 20:15 uur
In de Singelkerk spreekt Ron Meyer, oud-vakbondsman en huidig voorzitter van de SP, over het thema ‘Hoe krijgen we weer greep op de wereld om ons heen?’. Lees meer >>
 

Doperse Theologie
19 oktober 18:00 uur
Cursusweekend 'Doperse Theologie' in Elspeet. Vanaf vrijdagavond 18:00 uur (diner) t/m zaterdagmiddag 15:30 uur. De cursus Doperse Theologie duurt twee jaar, te beginnen in september in oneven jaren. Meer informatie over de cursus: klik hier.


  contact
Algemene Doopsgezinde Sociëteit
Singel 454 | 1017 AW Amsterdam
dn@doopsgezind.nl
www.doopsgezind.nl

agenda
6 oktober 10:​00 uur
Rommelmarkt in Dokkum
Jaarlijkse rommelmarkt van de doopsgezinde/remonstrantse gemeente. De opbrengst is bestemd voor het onderhoud van de kerk. Lees meer >>

6 oktober 14:​00 uur
Orgelbespeling in Almelo
Gerrolt Droogsma bespeelt het Heilmann-Courtain-orgel. Met werken van o.a. J.S. Bach, F. Mendelssohn, Th. Dubois en J. Bennett. Lees meer >>

7 oktober 15:​00 uur
My Name Is…
Muzikale voorstelling in Gouda over een Syrische vluchteling, nu en tegen de achtergrond van de jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. My Name Is… brengt een verhaal van alle tijden: dat van mensen die huis en haard verlaten en een veilig onderkomen zoeken in een ander land. Lees meer >>

8 oktober 17:​00 uur
Vredesprijs voor Christian Peacemaker Teams
Christian Peacemaker Teams heeft de vredesprijs Van Zwaarden tot Ploegscharen 2018 in Dresden gewonnen. De prijs wordt jaarlijks op 8 oktober uitgereikt en is bedoeld om de vredesinitiatieven sinds het begin van de jaren tachtig in Dresden in herinnering te houden. Lees meer >>

9 oktober 10:​00 uur
Wandelen in Katlijker Schar
De DG Heerenveen-Tjalleberd organiseert een wandeling onder leiding van Durk Zwaagstra in het Katlijker Schar, een indrukwekkend natuurgebied. Lees meer >>

10 oktober 20:​00 uur
Avond van de Ziel in Aalsmeer
We hébben geen ziel, we zijn een ziel. Tijdens de Avond van de Ziel gaat het over wie we in essentie ook alweer zijn. Met een lezing door spiritueel coach Janneke Leber. Lees meer >>

11 oktober 19:​30 uur
De bijbel in deze tijd
In Leeuwarden geeft theoloog Wieteke van der Molen een lezing over de betekenis van de bijbel in deze tijd. Is het dubieus, noodzakelijk, arbitrair, achterlijk, of juist verheffend om in deze tijd de bijbel als uitgangspunt te nemen voor een manier van leven? Lees meer >>

12 oktober 20:​00 uur
Esther, een Perzisch sprookje, in Apeldoorn
Het verhaal van Esther is een meeslepend verhaal over macht en misbruik van macht, geweld en verzet, twijfel en moed. Het speelt in het oude Perzië en wordt gepresenteerd door verhalenverteller Kees Posthumus en muzikant Henk van Glabbeek. Lees meer >>

13 oktober 20:​00 uur
Danstheater over omgaan met het einde
Danstheater van Project Geestdrift in Broek op Langedijk over omgaan met het einde, met Marie Khatib-Shahidi and Youri Peters. Zesde voorstelling van Geestdrift en Karavaan. Lees meer >>

15 oktober 19:​30 uur
Voltooid leven in Meppel
Avond over het moeilijke onderwerp 'voltooid leven' in de doopsgezinde kerk te Meppel. Met als inleider theoloog Annemarieke van der Woude. Lees meer >>

15 oktober 20:​00 uur
Wim Anker in Heerenveen
De bekende advocaat Wim Anker houdt een lezing in de Menniste Wurkpleats in Heerenveen. Hij zal spreken over de rol, taak en attitude van de strafpleiter. Lees meer >>

16 oktober 20:​00 uur
Het belang van stilte
In Aardenburg spreekt violiste Marleen Thiers over het belang van stilte. Stilte loopt als een rode draad door haar leven, en heeft alles te maken met haar eigen diepste innerlijke God. Lees meer >>

18 oktober 19:​30 uur
Leerhuis Wet en Profeten aan de Zaan
Wie zijn Mozes en Elia eigenlijk, en waarom staan ze symbool voor de Wet en de Profeten?  Het vierdelig bijbelleerhuis in Zaandam zal hier op ingaan. De data zijn 18 oktober, 1 en 15 november en 6 december. Lees meer >>


 
  U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor mailings van Algemene Doopsgezinde Sociëteit, met het e-mailadres [MijnEmail]
   
    Aanmelden | Afmelden |   Copyright © 2018   Algemene Doopsgezinde Sociëteit
 
 

Bekijken in PDF-formaat