Nieuwsbrief Doopsgezind NU
Nieuwsbrief nr 8 | april 2019 
 

Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Klik voor een printversie van de nieuwsbrief onderaan op 'bekijken in PDF-formaat'. De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 25 april 2019. Kopij kunt u uiterlijk 22 april mailen naar dn@doopsgezind.nl.


uitgelicht
ADS-informatiebijeenkomsten
ADS-informatiebijeenkomsten
De Broederschapsvergadering gaat voortaan Gemeentevergadering heten. Op zaterdag 25 mei vindt in Den Haag de eerste Gemeentevergadering plaats, met een nieuwe naam, maar nog wel dezelfde opzet als de Broederschapsvergadering. In de toekomst gaat dat veranderen: de Gemeentevergadering gaat een andere invulling krijgen. Het ligt ook in de lijn der verwachting dat er naast de Gemeentevergadering een Ledenraad zal worden ingesteld. Om u hierover te informeren en vragen te beantwoorden, organiseert de ADS in de maand mei diverse informatiebijeenkomsten verspreid door het land. Lees meer >>
 

nieuws
Reis naar IsraŽl
Reis naar IsraŽl
Doopsgezind Amsterdam gaat van dinsdag 29 oktober – donderdag 7 november 2019 op reis naar Israël. Ontdek het bijzondere land Israël en ga mee. Maak kennis met de cultuur en bijbelse historie, maar zeker ook met de fraaie natuur die dit land te bieden heeft. Er zijn nog een paar plaatsen vrij. Lees meer >>
 

Presteren of Bezinnen Presteren of Bezinnen
Dit artikel komt van Zin in Opvoeding. Twee voornemens had Kim voor de 40-dagentijd: minder vlees eten en méér stilstaan bij wat belangrijk is. Waarom lukt het één zo makkelijk en het ander niet? Lees meer >>
 

Ionagroep Nederland ĎDe roep van de stilteí. Ionagroep Nederland ĎDe roep van de stilteí.
Het eiland Iona in Schotland is al eeuwenlang een pelgrimsoord. In de schoonheid van de natuur en de gastvrijheid van de Iona Community komt een mens tot zichzelf. Lees meer >>
 

Paasvieringen en activiteiten Paasvieringen en activiteiten
De 40-dagentijd is begonnen en we zijn onderweg naar Pasen. Hieronder volgt een overzicht van vieringen en activiteiten in doopsgezinde gemeenten in Nederland. Lees meer >>
 

Inspiratiedag Vredesweek 2019 Inspiratiedag Vredesweek 2019
13 april 09:30 uur
In de doopsgezinde kerk in Rotterdam vindt de derde Inspiratiedag voor de Vredesweek 2019 plaats. Die heeft dit jaar als thema 'Vrede verbindt over grenzen'. Met diverse workshops. Lees meer >>
 

The Mennonite Peacebuilding Conference and Festival in Nederland The Mennonite Peacebuilding Conference and Festival in Nederland
Wil je ontdekken hoe praktijk en theorie over vredeswerk zich tot elkaar verhouden? Ben je benieuwd naar de verschillende ideeën over en contexten van ‘rechtvaardige vrede’? Kom dan naar de tweede editie van The Mennonite Peacebuilding Conference and Festival, die dit keer in Mennorode plaatsvindt. Lees meer >>
 

Tentoonstelling 'Waar kom je weg?' Tentoonstelling 'Waar kom je weg?'
Van 16 maart tot 16 juni 2019 is er in het Noordelijk Scheepvaartmuseum in Groningen een tentoonstelling te zien over 600 jaar immigratie in stad en provincie Groningen.  Lees meer >>
 

Christian Peacemaker Teams Christian Peacemaker Teams
Christian Peacemaker Teams heeft als doel om geweld en onderdrukking te transformeren en doet dat op verschillende plekken in de wereld. CPT heeft op het moment hard geld nodig en is daarom een online campagne gestart. Ieder die wil doneren kan dat doen via deze link. Lees meer >>
 

De Verhalen Ark in Wijk bij Duurstede De Verhalen Ark in Wijk bij Duurstede
De Verhalen Ark is 70 meter lang, 10 meter breed en 13 meter hoog. Hij neemt je mee op een reis langs de verhalen van Adam & Eva, Kaïn & Abel en Noach. Tot en met 1 juni te zien. Lees meer >>
 

Een midweek op Fredeshiem, iets voor u? Een midweek op Fredeshiem, iets voor u?
20 mei 15:00 uur
De FDS en de GDS organiseren opnieuw een midweek voor ouderen op Fredeshiem, ditmaal van 20 t/m 24 mei. Het programma belooft gevarieerd te worden. Naast momenten van bezinning en verdieping staan er enkele uitstapjes in de nabije omgeving op het programma. Lees meer >>
 

Fonds doopsgezinde gemeente Zuid-Limburg
Het fonds van de doopsgezinde gemeente in Zuid-Limburg heeft voor 2019 € 5.000,- beschikbaar voor kleine, korte projecten. U kunt tot 1 juni uw aanvraag voor een gift indienen bij het bureau van de ADS. Lees meer >>
 

Nieuwe leden
- Op 31 maart zijn Janneke Tjitske Durksz en Jelna Martzen Bosma toegetreden tot de DG Harlingen.
- Op 14 april (Palmpasen) treden vier nieuwe leden toe tot de DG Leeuwarden. Pietie Boorsma-Toonstra wordt gedoopt op haar belijdenis, Iepie Kroese en Petra van der Wal treden toe na persoonlijke belijdenis, en Nelleke Jepma wordt vriend van de gemeente en leest haar motivatie voor. De feestelijke dienst begint om 10.00 uur op de Wirdumerdijk 18 te Leeuwarden.

  contact
Algemene Doopsgezinde SociŽteit
Singel 454 | 1017 AW Amsterdam
dn@doopsgezind.nl
www.doopsgezind.nl

agenda
11 april 20:​00 uur
Lezing: 'Bidden, verplegen en vechten- de Duitse Orde'
Dik Bolkestein en Gooitzen Bosma geven in Heerenveen een inleiding over deze fascinerende ridderorde, ook wel de Teutoonse Orde genoemd. De orde ontstond in 1189 tijdens de derde Kruistocht en bestaat nog steeds. Lees meer >>

12 april 09:​30 uur
Inspiratiedag Kerkproeverij in Hilversum
Hoogleraar en lekendominicaan Erik Borgman is de hoofdspreker op de inspiratiedag op 12 april a.s. in de aanloop naar de Kerkproeverij in het najaar. Hij deelt een aantal inzichten over de plek van de kerk in de samenleving en over de persoonlijke plek van gelovigen in de maatschappij.  Lees meer >>

12 april 12:​00 uur
Frits de Lange over pelgrimeren
In de DG Haarlem spreekt op 12 april hoogleraar Frits de Lange over pelgrimeren, n.a.v. zijn nieuwe boek Heilige Onrust. 'De pelgrim gelooft met zijn hele lijf. Zijn ziel gaat te voet.' Lees meer >>

13 april 10:​15 uur
Landelijke contactledendag remonstranten in Rotterdam
De remonstrantse broederschap organiseert al vele jaren een contactledendag. Een dag met een bepaald thema, waar contact (bezoek/schakel/diaconie)-leden iets aan hebben. Ditmaal in Rotterdam. Lees meer >>

13 april 15:​30 uur
Literaire liederen in Hilversum
Kapelconcert in Hilversum met sopraan Ruzanna Nahapetjan. Het is een literair liederenprogramma, getiteld 'Het geheim van Mignon'. Lees meer >>

14 april 14:​30 uur
Johannes Passion door Kamerkoor Kwarts in Haarlem
Op de Goede Vrijdag van 1724 voerde Bach voor het eerst de Johannes Passion uit in de Nicolai Kirche in Leipzig. Hij deed dit met wat hem ter beschikking stond, een kleine maar kleurrijke instrumentale bezetting en een groep zangers van bescheiden omvang. Lees meer >>

14 april 16:​00 uur
Simon en Herman Gorter in Zaandam
Aan de Zaanweg in Wormerveer staat het geboortehuis van Herman Gorter, de dichter die roem verwierf met zijn gedicht 'Mei'. Zijn vader, doopsgezind predikant Simon Gorter, schreef ook. Op zondag 14 april staan vader en zoon centraal bij Mens durf te lezen!, de literaire salon van de Zaanstreek. Hoofdgast is Eduard Visser, biograaf van Simon Gorter. Lees meer >>

15 april 20:​15 uur
Liliane Ploumen te gast bij Het Dopers Gesprek
In het voorjaar van 2019 is de Amsterdamse Singelkerk weer het toneel van een serie persoonlijke ontmoetingen. Ditmaal spreekt Liliane Ploumen, Kamerlid voor de PvdA en oud-minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, over idealisme in de politiek. Lees meer >>

16 april 19:​30 uur
Voorstelling 'Job, een gebroken mens'
Als het kwaad goede mensen treft, hoe moeten mensen dan verder? Er zijn vragen in het menselijk bestaan waarop eigenlijk geen antwoord is te geven. Voorstelling in monologen met muzikale intermezzo’s door Wilma Tiemersma en Pieter Bolhuis, op 16 april in Surhuisterveen en 17 april in Rottevalle. Lees meer >>

19 april 19:​00 uur
Beeld en poŽzie rond het lijden in de wereld
Recht uit het hart, dat zijn de gebeden en gedichten van Hayarpi Tamrazyan, één van de kerkvluchtelingen uit de wekenlange dienst in de Haagse Bethelkerk. Als geen ander kan ze de twijfels en haar houvast verwoorden die haar bezig hielden. Lees meer >>

25 april 14:​30 uur
Gemeentekring-bijeenkomst in Grouw
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor het bijwonen van een door de broederkringen gezamenlijk georganiseerde bijeenkomst waarin voor ons zal spreken de heer Fokke Meirink uit Wijnaldum. Lees meer >>

25 april 20:​00 uur
Hoe ik als Rotterdams jochie de oorlog overleefde
Op 25 april houdt Frits van Eck een lezing over de Tweede Wereldoorlog in de doopsgezinde kerk in Dordrecht. Lees meer >>

25 april 20:​00 uur
Oecumenische gepsreksgroep 'Geloven in deze tijd'
De oecumenische gespreksgroep is Zeist wil van gedachten wisselen over wat we geloven of niet meer geloven en hoe ons geloof door de jaren heen is veranderd. Wat hebben we losgelaten, wat is daarvoor in de plaats gekomen? Lees meer >>

26 april 17:​30 uur
Vrijzinnig Leerhuis
Angst
Docent en gespreksleider: dr. Alfred R. van Wijk.
Angst, vrees, bangheid en huiver zijn verwante begrippen, maar is er toch niet enig nuanceverschil? Diverse filosofen, medici en psychologen hebben verschillende aspecten van het begrip angst geanalyseerd en beschreven. Lees meer >>

links
Over het jaarthema 

Aanmelden Doopsgezind nu 


 
  U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor mailings van Algemene Doopsgezinde SociŽteit, met het e-mailadres [MijnEmail]
   
    Aanmelden | Afmelden |   Copyright © 2019   Algemene Doopsgezinde SociŽteit
 
 

Bekijken in PDF-formaat