> gemeente met elkaar

samenkomen: diensten en gebedsbijeenkomsten

In de zondagse diensten vieren we Gods liefde en de relatie tussen God en mensen en mensen onderling. Door mid­del van zingen, luisteren naar verhalen uit de Bijbel, gebed, bezinning, stilte en het uitwisselen van gedachten en ervaringen wordt de gemeente bemoedigd en geïnspireerd om te handelen in Haar/Zijn Geest.

Op dit moment is er drie keer per maand een dienst, twee keer (op de eerste en derde zondag van de maand) in de kapel van kerkcentrum de Goede Rede in Almere Haven en één keer (op de tweede zondag van de maand) in het Inloophuis.

Bijzondere series diensten zijn er rond Pasen (Witte Donderdag, Goede Vrijdag) en Kerst. Deze diensten worden meestal voorbereid door een groep mensen uit de gemeente.

Twee maal per jaar (in november en op Witte Don­derdag) wordt avondmaal (eenheidsmaaltijd) gevierd. 

Naast de vieringen is er elke maand een stilte- en gebedsbijeenkomst waarin met verschillende gebedsvormen gezocht wordt naar verstilling en het gezamenlijk luisteren naar de stem van God.

 
  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Almere
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2022 Doopsgezind.nl