> over ons > wat is doopsgezind?

Wat is doopsgezind?

 
 

Christelijke kerken hebben vele gezichten. Iedere kerk heeft een eigen interpretatie van het geloof en die varieert van heel vrij tot streng en gesloten.
Tussen al die kerken hebben doopsgezinden een eigen plek.
We willen een eigentijdse en open groepering zijn, zonder hiërarchische structuren, waar mannen en vrouwen (‘broeders’ en ‘zusters’) gelijkwaardig zijn.

Vrijheid van geloven

Wij erkennen geen kerkelijk gezag, noch voor de gemeenteorde, noch voor de geloofsleer en kunnen daarom ondogmatisch genoemd worden. Wij zijn elkaars gelijken in verstaan en uitleg van de bijbel voor ons dagelijks (geloofs)leven.

Open naar anderen

Terwijl wij vrij zijn in geloof, werken wij samen met andere levensbeschouwingen en proberen een inbreng te hebben in de problemen van de samenleving.

 
  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Almere
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2021 Doopsgezind.nl