> gemeente & wereld > geweldloos communiceren

Geweldloos communiceren

 
 

Iedereen is voor vrede, wie is dat nu niet?

Maar ‘vrede’ is zo makkelijk niet. Overal waar mensen elkaar tegen komen, verschillen ze van belangen of van mening. Conflicten zijn onvermijdelijk menselijk. Maar het ene confict is het andere niet. Niet ieder ‘conflict’ weegt zwaar. Maar als conflicten escaleren tot het punt waar je de ander niet meer kunt en wilt begrijpen, daar doen ze vaak veel pijn. Dat is in je gezin zo, op je vereniging en misschien wel des te meer in je kerk. Als kerk wil je toch graag ‘samen geloven’ en het gevoel hebben dat je veilig kunt delen wat je gelooft – en dat ook samen vorm geven op een manier die ‘klopt’. Gezellig samen dingen ondernemen. Samen bouwen aan een beetje betere wereld.

Hoe naar als juist in dat bevlogen bouwen aan een wat betere wereld de ‘eenheid’ ver te zoeken is. Maar geloven loopt nu eenmaal via kanalen van verlangens, gevoelens, en stellingnames en principes. Dat is spannend, en dat is het al vanaf het allereerste begin van christelijke gemeenschap. De uitdaging goed om te gaan met iemand die waarmee je niet direct op één lijn zit, zien we als ‘een oude opdracht’.

Als levendige doopsgezinde gemeente weten we wat het is om verrast te worden door conflict. We hebben dit vruchtbaar willen maken door met elkaar goed naar conflicten te kijken. Hoe ontstaan ze? Wat geeft de ander het gevoel te worden begrepen en gehoord? Hoe ga je in je midden om met dissidenten, mensen die een andere mening hebben dan het merendeel van de groep? (en dat is onder doopsgezinden eerder regel dan uitzondering) Waar liggen valkuilen waar we steeds weer in tuinen, als gemeenschap, maar ook als individuen?

Professionele mediator Maarten van der Werff heeft ons getraind in geweldloze communicatie en ontwikkelde voor ons een cursus waarmee wij onze kennis weer kunnen doorgeven in de stad Almere.

Maar het denken over conflict en conflictoplossing gaat verder. Geweldloos Communiceren is een leerproces. Het is geen trucje dat je zo maar even kunt toepassen, omdat groeiend vertrouwen voorwaarde is voor een steeds betere communicatie tussen mensen. En vertrouwen komt te voet en gaat te paard, zegt het gezegde. Geweldloos Communceren is dus een weg met vallen en op staan, maar waar het ‘lukt’ zijn de resultaten van de inspanning ontroerend en wonder-lijk.

De komende jaren zullen voor onze gemeenschap in het teken staan van een ‘pelgrimage van de vrede’: een voortdurende reflectie op het thema van geweldloos communiceren en de daaronder liggende wortels van doopsgezinde ‘weerloosheid’. En steeds zullen we de vraag stellen: hoe kunnen we dit nadenken vruchtbaar maken voor onze stad, voor mensen binnen en buiten onze kring…..

 
  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Almere
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2021 Doopsgezind.nl