horen: kringen, groepen en gemeenteavonden

Samenkomsten naast de diensten vormen een belangrijk onderdeel van ons gemeente-zijn. Op deze samenkomsten willen we leren, delen en bidden. Het betreft alles wat via de joods-christelijke traditie tot ons komt en­ wat in veel gevallen kan leiden tot doen en handelen, bijvoorbeeld:

  • De vrijdagmaaltijden

Een maal per maand is er een gezamenlijke maaltijd voor gemeenteleden die aan willen schuiven. De maaltijden zijn bedoeld om ontmoeting en onderlinge samenhang te vergroten. Ze kennen geen inhoudelijk programma.

  • Bijbelkring

De Bijbelkring heeft zoveel mogelijk de vorm van een Leerhuis: via vragen proberen de deelnemers gezamenlijk de betekenis van de tekst te ontdekken. Meestal worden daarbij teksten uit aankomende vieringen gebruikt en wordt de gezamenlijke ontdektocht gebruikt in de desbetreffende viering.

  • Gemeenteavonden over inhoudelijke onderwerpen.

De gemeenteavonden zijn een belangrijk podium om het geloofsgesprek in de gemeente te voeren. Tijdens deze vragen zetten we gezamenlijk stappen op onze weg.

  • Voorbereidingsgroepen voor de bijzondere vieringen met Kerst en Pasen.

De diensten in de paastijd en de kersttijd worden in een groep voorbereid. Daarbij valt op dat deze wijze niet alleen leidt tot mooie en soms verrassende diensten, maar ook zonder dat al waarde heeft: het proces zelf wordt door de betrokkenen als inspirerend en verdiepend ervaren. Deelname aan de voorbereiding impliceert dan ook niet automatisch dat iemand ook een rol speelt in één van de diensten.

  • Bijzondere bijeenkomsten 

Bijvoorbeeld leerhuizen of (series) avonden rond een thema of film.

  • De lekenprekersgroep

Uitwisselen van ervaringen en verdere toerusting van de groeiende groep lekenprekers in de gemeente.

  • Gemeentedagen en gemeenteweekenden.

Op gemeentedagen wordt (op een zondag) meestal een bezoek gebracht aan een andere Doopsgezinde gemeente. Na de dienst wordt er een deels inhoudelijk, deels ontspannen programma georganiseerd.
Gemeenteweekenden worden om de twee of drie jaar georganiseerd. Ook hier wordt een inhoudelijk programma gecombineerd met ontspanning en ontmoeting.

 
  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Almere
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2022 Doopsgezind.nl